Công trình ngối nhựa Nhà Dân tại Việt Yên, Triệu Phước, Triệu Phong, Quảng trị.

Giang Công Nục 14/09/2018
cong-trinh-ngoi-nhua-nha-dan-tai-viet-yen-trieu-phuoc-trieu-phong-quang-tri

Công trình nhà dân tại: Việt Yên, Triệu Phước, Triệu Phong, Quảng trị.

Sử dụng ngói nhựa